ONCOLOGISCHE FYSIOTHERAPIE.

 

Steeds meer mensen krijgen de diagnose kanker te horen.

Op dat moment stort voor de meeste mensen de wereld in.! Afhankelijk van het soort kanker en de uitgebreidheid van de kanker zal er een behandelplan door de oncoloog opgesteld worden. Hierbij kan een of meerdere van de volgende behandelingen aan het bod komen:

- operatieve ingreep.

- chemotherapie

- radiotherapie (bestraling).

- hormoontherapie.

Of het een of meerdere therapieën noodzakelijk zijn wordt in overleg met de oncoloog bepaald. 

Steeds meer zien de oncologen ook het nut van oncologische fysiotherapie in. Met deze therapie kunnen we niet direct iets tegen de kanker doen, maar we kunnen er wel voor zorgen dat de behandelingen die u moet ondergaan zo goed mogelijk kunnen verlopen. Middels oncologische fysiotherapie kunnen we verschillende oorzaken aangrijpen. In ieder geval blijkt dat u als patiënt de behandeling veel beter kunt doorstaan als u een goede conditie heeft. Vandaar dat wij hier ook volledig op inzetten. Dus vanaf de diagnose willen we zo snel mogelijk met de conditie verbetering beginnen. Ook tijdens het behandelproces van chemo en/of bestraling willen we u laten trainen. Dit wordt duidelijk afgesteld op uw mogelijkheden. Na een behandeling in het ziekenhuis is men vaak moe, zodat het programma daarop afgesteld wordt. Echter ook de behandelingen in het ziekenhuis worden steeds beter waardoor de vervelende bijwerkingen tot een minimum beperkt worden.

De meeste patiënten zien op tegen de bijwerkingen van de chemo therapie. Maar deze kunnen zoals al eerder aangegeven beperkt worden, en zullen indien toch in beperkte mate aanwezig, direct bemerkbaar zijn. De radiotherapie geeft wel nog bijwerkingen, maar deze treden vaak pas na ruim een jaar na de behandelingen op. Hierbij zijn het vnl. aandoeningen van de onderhuid ( verklevingen). Indien gewrichten in het bestraling gebied aanwezig zijn, zullen deze vaker een beperkte bewegingsmogelijkheid geven. Ook hiervoor bied de oncologische fysiotherapie een goede behandel mogelijkheid.

Dus middels oncologische fysiotherapie is er veel aandacht voor de conditie verbetering, bestrijden van eventuele ontstane bewegingsbeperkingen van gewrichten en onderhuid en natuurlijk is er veel aandacht voor uw klachten per behandeling. Indien noodzakelijk kunnen ontstane pijnklachten verminderd/verholpen worden. Dus iedere behandeling is aandacht voor uw actuele klachten, en wordt de behandeling hierop afgesteld.

Indien u hiervan gebruik wil maken is er eerst een intake gesprek waar alles nog een duidelijk wordt uitgelegd. Deze therapie is alleen mogelijk op verwijzing van uw oncoloog. U heeft dan afhankelijk van uw zorgverzekering  recht op 1 tot 2 jaar therapie (voorzover dat noodzakelijk blijkt te zijn). Middels de verwijsbrief van de oncoloog kan een chronische machtiging voor fysiotherapie aangevraagd worden. Wel willen de zorgverzekeringen dat u de eerste 20 behandelingen zelf betaald, maar deze behandelingen kunnen uit uw aanvullende verzekering gehaald worden. Verder willen de zorgverzekeringen dat u uw eigen bijdrage voor zover nog niet verbruikt, doet opmaken. Maar dit is meestal al door de ziekenhuis behandelingen volledig opgebruikt.  

Momenteel zijn de overlevingskansen bij kanker zeer groot en middels de oncologische fysiotherapie wordt de kwality of life steeds verbeterd. Een verder onderdeel van deze therapie, in tegenstelling tot de "normale fysiotherapie" , is dat niet alleen aandacht is voor de cliënt maar zeker ook voor de partner en evt. kinderen. Want vaak zit men nog met vele vragen na een bezoek aan de oncoloog, of is men dingen vergeten te vragen ( een klein notitie briefje kan hierbij grote uitkomst bieden).  Maar zijn er desondanks nog vragen blijven liggen, aarzel dan niet en stel die tijdens de fysiotherapie behandeling. Ik heb al vele jaren ervaring met het begeleiden van oncologisch cliënten en zal vast uw vragen kunnen beantwoorden. Indien noodzakelijk ga ik eerst in overleg met andere deskundigen alvorens u een definitief antwoord te geven.   

 

TERMINAAL STADIUM.

Zoals al eerder aangegeven zijn de overlevingskansen kansen bij kanker de laatste jaren fors toegenomen. Maar er zijn ook cliënten waarbij het kanker proces al in een zo ver gevorderd stadium is gekomen, dat herstel niet meer mogelijk is. Men spreekt dan van een zg. terminale fase. In deze fase is geen herstel meer mogelijk maar wel kunnen wij middels de oncologische fysiotherapie de daarbij behorende klachten dusdanig verlichten waardoor u ook in deze fase geen pijnklachten hoeft te lijden. Middels diverse technieken zullen wij u pijn-, spierpijn en ademhalingsklachten verminderen. Tevens is er zeker in deze fase veel overleg met de partner. Niet alleen voor vragen te beantwoorden maar ook voor adviezen te geven tav zit- en lighoudingen. Deze behandelingen worden veelal thuis bij de cliënt gegeven, waarbij een goede samenwerking gezocht wordt met huisarts, oncoloog en thuiszorg. Indien wenselijk kunnen we zorgen voor een psycholoog en of andere deskundige waarop op dat moment behoefte is. Dit gaat altijd in goed overleg met de client, en wil deze dat niet dan wordt deze niet ingeschakeld. De laatste jaren ben ik veelvuldig actief geweest in deze terminale levensfase en ik beschouw het als eer om deze clienten te mogen begeleiden. De behandelingen worden ook in het weekend gegeven en veelal thuis bij de cliënt of in een hospice.