Bij fysiotherapie richt de therapeut zich op klachten van het bewegingsapparaat. Deze klachten komen veelal voort uit spier- en/of gewrichtsklachten.

omBij manuele therapie worden alleen gewrichten behandeld. Middels speciale technieken worden klachten op gewrichtsniveau snel en afdoende behandeld. Denk hierbij bv. aan wervelblokkades na een vertilling en/of verdraaiing. De cliënt geeft vaak aan: "ik ben door de rug gegaan". Door behandeltechnieken, zittend of liggend op de behandeltafel worden deze blokkades op geheven. Verder krijgt de cliënt adviezen en oefeningen voor thuis mee. De behandelingen worden niet alleen voor rugklachten gegeven maar alle gewrichten met bewegingsbeperking kan men middels manuele therapie behandelen.

Veelal denken de cliënten dat de gewrichten moeten "kraken" om van de klachten af te komen. Maar omdat wij wervel voor wervel aanpakken komt dit "kraken" maar soms voor.

Ook deze behandelingen worden vergoed vanuit uw aanvullende fysiotherapie zorgpolis.