Alle bij ons werkende fysiotherapeuten zijn volledig afgestudeerd en specialiseren zich. Alle therapeuten zijn aangesloten bij het KNGF ( Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) en zijn BIG geregistreerd, waardoor ook bijscholing verplicht is.

Middels fysiotherapie worden klachten van het bewegingsstelsel aangepakt. Dit kan door massage/fricties, oefentherapie, tape en revalidatie training. Na het onderzoek wordt een behandelplan besproken en indien akkoord wordt een behandeling gegeven. Klachten van gewrichten, waarbij fysiotherapie geen afdoende resultaat geeft kunnen door de manueel therapeut worden bekeken en indien noodzakelijk behandeld. De fysiotherapie behandelingen vinden aanvankelijk veelvuldig plaats op of aan de behandelbank. Vaak wordt ook gebruik gemaakt van de oefenzaal en gaat men onder begeleiding trainen aan de apparatuur.

Indien noodzakelijk kunnen de behandelingen ook aan huis bij de cliënt gegeven worden. Hiervoor is wel een verwijzing van de huisarts cq specialist noodzakelijk. Zeker behandelingen na een operatie worden vaker aanvankelijk aan huis gegeven. Dit gebeurd vaak na bv. een nieuwe knie cq heup, waarbij de cliënt de eerste weken thuis behandeld wordt omdat men nog niet volledig mag/kan belasten of omdat het bv moeilijk is om in- en uit een auto te stappen.

Fysiotherapie behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering. U heeft recht op het aantal behandelingen dat vermeld staat in uw aanvullende fysiotherapie polis. Bij deze behandelingen hoeft u geen eigen risico te betalen. Hierbij is geen verwijzing noodzakelijk, daar wij werken met directe toegankelijkheid.                                                                                                                                                                                            Bij langdurige fysiotherapie behandelingen bv na een operatie, zal de specialist u een verwijsbrief meegeven voor chronische fysiotherapie. Hierbij dient u zelf de eerste 20 behandelingen zelf te betalen of komen deze uit uw aanvullende verzekering. Daarna moet u nog het nog niet gebruikte eigen risico opmaken, maar dit is meestal al volledig verbruikt door het ziekenhuis voor de operatie.