Harry van de Laar (jr)

In 2016 afgestuurd aan THIM hogeschool voor fysiotherapie te Nieuwegein. Werkzaam, op deze locatie, sinds 2014, eerst als waarnemend fysiotherapeut en na het afstuderen in 2016 werkzaam als fysiotherapeut.

Op jonge leeftijd liep ik, al spelend, door de praktijk van pa. De keuze/liefde voor het vak fysiotherapie is er bij mij zo in geslipt. Via het VMBO en later de HAVO heb ik de kans gegrepen om een droom in vervulling te laten gaan en ben toen fysiotherapie gaan studeren. Tijdens de laatste jaren van mijn studie ben ik ook betrokken geraakt met de praktijk en ben actief bezig geweest met het inrichten van onze oefenzaal waar ik zelf erg trots op ben. Naast de fysiotherapeut ben ik ook fitness trainer/begeleider in deze praktijk, waar ik trainingsschema’s maak voor de mensen en de mensen begeleid zodat er op een goede en verantwoorde manier getraind wordt en zo hun doelen kunnen bereiken.

Mijn kracht als fysiotherapeut ligt zowel in de behandelruimte, waar vooral manuele technieken worden toegepast, als in de oefenzaal waar er door de patiënt actief gerevalideerd wordt. Door deel te nemen aan cursussen en bijscholingen blijf ik bij en leer ik nieuwe dingen waardoor ik u op een zo goed, snel en efficiënt mogelijke manier van u klachten af kan helpen.